top of page

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Privacyverklaring Geavanceerde Chiropractie Studio, gevestigd in
Grasmarkt 110 2511 DC Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contact details:
www.chiropractor.nu
Turfmarkt 110 2511 DC Den Haag 070-4140092
Advanced Chiropractic Studio BV is de functionaris gegevensbescherming van Advanced Chiropractic Studio bv. Wij zijn bereikbaar via info@chiropractor.nu


Persoonsgegevens die wij verwerken
Advanced chiropractic Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gebruikt
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres informatie

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u heeft verstrekt bij het invullen van een registratie formulier

 • Actief: bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefoon

 • Locatie gegevens

 • Informatie over uw activiteiten op onze website●

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf maakt deel uit van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaattype.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Advanced Chiropractic Studio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij met behulp van persoonlijke gegevens zonder die toestemming informatie hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via acschiro.frontdesk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)

 • Relatienummer verzekering

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 • Advanced Chiropractic Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren kan dragen

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Advanced Chiropractic Studio analyseert uw gedrag op de website om dit te verbeteren th om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten hierop af te stemmen jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Advanced Chiropractic Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het is prima dat het hier gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advanced Chiropractic Studio) tussen zit. Advanced Chiropractic Studio gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Kliniek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Advanced Chiropractic Studio bewaart uw gegevens tot 15 jaar na het einde van de behandeling (wet medische behandelingsovereenkomst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Advanced Chiropractic Studio zal, indien nodig en met uw toestemming, uw gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (zoals melding bij verwijzer of overplaatsing naar een andere instelling bij opname).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Advanced Chiropractic Studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Geavanceerde Chiropractie
Studio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor uitleg:
https://secureinternets.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Advanced Chiropractic Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, dat uw gegevens onjuist zijn opgeslagen of dat ze zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via 070 414 0092 of info@chiropractor.nu

Advanced Chiropractic Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Welke kan
via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geavanceerde chiropractische studio,
Barend Oosthuizen & Inge Oosthuizen.

bottom of page